Pitture disegno

6

Opere

Dati Opere

1/6 – Pitture disegno
Schedina – Tecnica mista su carta – 70 x 100 – 1974
2/6 – Pitture disegno
Frye shoe – Tecnica mista su carta – 70 x 100 – 1974
3/6 – Pitture disegno
Dentiera – Tecnica mista su carta – 70 x 100 – 1974
4/6 – Pitture disegno
Pollock – Tecnica mista su carta – 70 x 100 – 1993
5/6 – Pitture disegno
Colosseo – Tecnica mista su carta – 70 x 100 – 1974
6/6 – Pitture disegno
Filtro – Tecnica mista su carta – 70 x 100 – 1974